Viši sud Podgorica 63%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 2 Internet stranica 26.04.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 26.04.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 26.04.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 26.04.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 26.04.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 26.04.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 26.04.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica, Upitnik 26.04.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 26.04.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 26.04.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 26.04.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 26.04.2019.
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 1 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 26.04.2019.
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 26.04.2019.
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 1 upitnik 26.04.2019.
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 26.04.2019.
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 1 Internet stranica 26.04.2019.
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 26.04.2019.
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 26.04.2019.
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 26.04.2019.
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 26.04.2019.
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 26.04.2019.
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 26.04.2019.
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 26.04.2019.
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 1 Upitnik 26.04.2019.
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 Internet stranica 26.04.2019.
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 0 Internet stranica 26.04.2019.
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 0 Internet stranica 26.04.2019.
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporova? 0 Internet stranica 26.04.2019.
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 26.04.2019.
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 26.04.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 0 Internet stranica 26.04.2019.
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 26.04.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 26.04.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 1 Internet stranica 26.04.2019.
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 Upitnik 26.04.2019.
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 26.04.2019.
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 0 Izvještaj o radu 26.04.2019.
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 0 Izvještaj o radu 26.04.2019.
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 26.04.2019.