Metodologija

Princip otvorenosti pravosuđa podrazumijeva aktivnu komunikaciju između pravosuđa i javnosti. Da bismo mogli uopšte govoriti o otvorenosti neophodno je da je postupak donošenja sudijske ili tužilačke odluke transparentan i da je sama odluka dostupna javnosti.

Otvorenost pravosudnih organa u Crnoj Gori smo mjerili pomoću više od 100 indikatra, podijeljenih u četiri dimenzije: transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost. Princip transparentnosti podrazumijeva da su organizacione informacije, budžet i postupak javnih nabavki javno dostupni i objavljeni. Pristupačnost se odnosi na obezbijeđivanje i poštovanje procedura za slobodan pristup informacijama i ostvarivanja interakcije sa građanima. Integritet se tiče mehanizama za prevenciju korupcije. Posljednji princip, učinkovitost, obuhvata mehanizme za monitoring i evaluaciju rada pravosudnih organa.

Otvorenost pravosudnih organa mjerena je korišćenjem pokazatelja uspjeha koji su zasnovani na važećem zakonodavstvu, relevantnim međunarodnim dokumentima i preporukama, i nekim prepoznatim dobrim praksama otvorenosti institucija. Mjerenje je sprovedeno detaljnim pretraživanjem internet stranica, analizom propisa i drugih relevantnih dokumenata i upitnika koji su proslijeđivani pravosudnim organima.

Rezultati istraživanja i prateće preporuke su dostupne u sljedećem dokumentu >