Koliko pravosudne institucije primjenjuju principe otvorenosti u svom radu?

Glavni nalazi kontrolnog mjerenjaU sklopu projekta “Otvoreno pravosuđe” smo uradili mjerenje otvorenosti pravosudnih institucija, u periodu od maja do jula 2019. godini. Mjerenje je urađeno na osnovu skupa indikatora koji su zasnovani na važećem zakonodavstvu, međunarodnim standardima i preporukama, i dobrim praksama u radu pravosudnih institucija. Rezultati su pokazali da sudovi u Crnoj Gori u prosjeku ispunjavaju 57 % a tužilaštva 48.5 % kriterijuma otvorenosti.

U narednim mjesecima smo sprovodili konsultacije i obuke, sa ciljem da pomognemo pravosudnim institucijama da unaprede svoju otvorenost.

Kontrolno mjerenje, koje smo uradili u toku januara i februara ove godine, je pokazalo napredak – sudovi u prosjeku ispunjavaju 62 % kriterijuma otvorenosti, a tužilaštva 61 %. U nastavku dajemo pregled ključnih nalaza iz kontrolnog mjerenja.

CDT će nastaviti da radi sa pravosudnim institucijama na implementaciji naših preporuka za unaređenje otvorenosti.

Ostajemo otvoreni za saradnju i zajednički rad na ovim temama sa svim zainteresovanim institucijama.Sudstvo:


Tužilaštvo: