Viši sud Bijelo Polje 51%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 0 Internet stranica 29.04.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 29.04.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 29.04.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 29.04.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 29.04.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 29.04.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 29.04.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica, Upitnik 29.04.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 29.04.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 29.04.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 29.04.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 29.04.2019.
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 0 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 29.04.2019.
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 29.04.2019.
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 1 upitnik 29.04.2019.
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 29.04.2019.
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 1 Internet stranica 29.04.2019.
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 29.04.2019.
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 29.04.2019.
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 29.04.2019.
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 29.04.2019.
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 29.04.2019.
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 29.04.2019.
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 29.04.2019.
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 0 Upitnik 29.04.2019.
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 Internet stranica 29.04.2019.
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 0 Internet stranica 29.04.2019.
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 0 Internet stranica 29.04.2019.
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporovoa? 0 Internet stranica 29.04.2019.
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 29.04.2019.
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 29.04.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 1 Internet stranica 29.04.2019.
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 29.04.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 29.04.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 0 Internet stranica 29.04.2019.
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 Upitnik 29.04.2019.
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 29.04.2019.
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 0 Izvještaj o radu 29.04.2019.
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 0 Izvještaj o radu 29.04.2019.
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 29.04.2019.