Sudski savjet 64%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 2 Internet stranica 26.03.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 26.03.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti Sudskog savjeta? 1 Internet stranica 26.03.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri Sudskog savjeta? 1 Internet stranica 26.03.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o članovima Sudskog savjeta (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 26.03.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama članova Sudskog savjeta u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 26.03.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 26.03.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 1 Internet stranica, Upitnik 26.03.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 26.03.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
12 Da li Sudski savjet ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se reguliše pitanje otvorenosti i transparentnosti sudstva? 1 Upitnik 26.03.2019.
13 Da li je strategijama obuhvaćeno pitanje korišćenja društvenih mreža? 1 Strategija 26.03.2019.
14 Da li su objavljeni budžeti Sudskog savjeta i sudstva na internet stranici? 2 Internet stranica 26.03.2019.
15 Da li postoje informacije o pojedinačnim budžetima sudova? 0 Internet stranica 26.03.2019.
16 Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za plate? 1 Upitnik 26.03.2019.
17 Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za obuke i edukaciju sudija? 1 Upitnik 26.03.2019.
18 Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za pravnu pomoć? 1 Upitnik 26.03.2019.
19 Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za informatizaciju (IT oprema, investicije i održavanje)? 1 Upitnik 26.03.2019.
20 Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za održavanje zgrada, rad i troškove? 1 Upitnik 26.03.2019.
21 Da li su završni računi budžeta objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 26.03.2019.
22 Da li završni račun budžeta sadrži raspodjelu sredstava po sudovima? 0 Internet stranica 26.03.2019.
23 Da li je plan javnih nabavki objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
24 Da li su pozivi o postupcima javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
25 Da li su odluke o postupcima javnih nabavki objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
26 Da li su ugovori o postupcima javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
27 Da li su aneksi na ugovore o postupcima javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 1 Internet stranica 26.03.2019.
28 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 1 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 26.03.2019.
29 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 26.03.2019.
30 Da li postoje smjernice za saradnju sa medijima povodom njihovog izvještavanja o radu sudova i Sudskog savjeta? 1 Upitnik 26.03.2019.
31 Da li se objavljuju dnevni redovi sjednica Sudskog savjeta? 1 Internet stranica 26.03.2019.
32 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica Sudskog savjeta? 1 Internet stranica 26.03.2019.
33 Da li je predstavnicima medija dozvoljeno prisustvo sjednicama Sudskog savjeta (uz jasno propisane izuzetke)? 1 Upitnik, Regulativa 26.03.2019.
34 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 0 Internet stranica 26.03.2019.
35 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 1 Internet stranica 26.03.2019.
36 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 26.03.2019.
37 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 Internet stranica 26.03.2019.
38 Da li na internet stranici postoji elektronski način da se građani obrate (e-mail forme)? 1 Internet stranica 26.03.2019.
39 Da li Sudski savjet sprovodi istraživanja javnog mnjenja o povjerenju građana u sudstvo? 0 Upitnik 26.03.2019.
40 Da li je Sudski savjet Ustavom definisan kao nezavisan? 1 Regulativa 26.03.2019.
41 Da li Sudski savjet ima svoj budžet? 1 Regulativa 26.03.2019.
42 Da li Sudski savjet bira sudije? 1 Regulativa 26.03.2019.
43 Da li Sudski savjet ima svoje kriterijume za izbor sudija? 1 Regulativa 26.03.2019.
44 Da li Sudski savjet ima kontrolnu funkciju nad Vrhovnim sudom? 1 Regulativa 26.03.2019.
45 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 26.03.2019.
46 Da li Etički kodeks definiše procedure u slučaju kršenja njegovih odredbi? 1 Etički kodeks 26.03.2019.
47 Da li su razvijeni mehanizmi i procedure za monitoring primjene Etičkog kodeksa? 1 Etički kodeks 26.03.2019.
48 Da li se Etičkim kodeksom regulišu pitanja sukoba interesa, primanja poklona i usluga, upotrebe javnih resursa i političke aktivnosti? 3 Etički kodeks 26.03.2019.
49 Da li je uspostavljeno posebno tijelo koje je nadležno za prijem i procesuiranje pritužbi na rad sudija? 1 Regulativa 26.03.2019.
50 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 0 Internet stranica 26.03.2019.
51 Da li je propisana obavezujuća obuka za sudije iz oblasti etike? 1 Upitnik 26.03.2019.
52 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 0 Internet stranica 26.03.2019.
53 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 26.03.2019.
54 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 0 Internet stranica 26.03.2019.
55 Da li je uspostavljen nepristrasni sistem za dodjelu predmeta u sudovima koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Upitnik 26.03.2019.
56 Da li su definisane obaveze i rokovi za izvještavanje sudova Sudskom savjetu? 1 Regulativa 26.03.2019.
57 Da li postoji propisani obrazac za izvještaj koji sudovi podnose Sudskom savjetu? 0 Upitnik 26.03.2019.
58 Da li postoje sankcije za nedostavljanje izvještaja? 1 Propisi 26.03.2019.
59 Da li postoje sankcije za kašnjenje u dostavljanju izvještaja? 0 Propisi 26.03.2019.
60 Da li se u godišnjem izvještaju nalaze informacije o disciplinskim postupcima protiv sudija? 1 Izvještaj o radu 26.03.2019.