Osnovni sud Rožaje 61%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 0 Internet stranica 10.04.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 10.04.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 10.04.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 10.04.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 10.04.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 10.04.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 10.04.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 1 Internet stranica, Upitnik 10.04.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 10.04.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 10.04.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 10.04.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 10.04.2019.
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 0 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 10.04.2019.
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 10.04.2019.
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 1 upitnik 10.04.2019.
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 10.04.2019.
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 0 Internet stranica 10.04.2019.
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 10.04.2019.
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 10.04.2019.
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 10.04.2019.
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 10.04.2019.
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 10.04.2019.
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 10.04.2019.
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 10.04.2019.
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 1 Upitnik 10.04.2019.
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 Internet stranica 10.04.2019.
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 0 Internet stranica 10.04.2019.
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 0 Internet stranica 10.04.2019.
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporovoa? 0 Internet stranica 10.04.2019.
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 10.04.2019.
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 10.04.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 1 Internet stranica 10.04.2019.
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 10.04.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 10.04.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 1 Internet stranica 10.04.2019.
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 Upitnik 10.04.2019.
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 10.04.2019.
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 0 Izvještaj o radu 10.04.2019.
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 1 Izvještaj o radu 10.04.2019.
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 10.04.2019.