Osnovni sud Pljevlja 59%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 0 Internet stranica 28.04.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 28.04.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 28.04.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 28.04.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 28.04.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 28.04.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 28.04.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 1 Internet stranica, Upitnik 28.04.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 28.04.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 28.04.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 28.04.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 28.04.2019.
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 0 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 28.04.2019.
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 28.04.2019.
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 1 upitnik 28.04.2019.
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 28.04.2019.
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 0 Internet stranica 28.04.2019.
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 28.04.2019.
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 28.04.2019.
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 28.04.2019.
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 28.04.2019.
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 28.04.2019.
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 28.04.2019.
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 28.04.2019.
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 0 Upitnik 28.04.2019.
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 Internet stranica 28.04.2019.
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 0 Internet stranica 28.04.2019.
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 0 Internet stranica 28.04.2019.
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporova? 0 Internet stranica 28.04.2019.
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 28.04.2019.
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 28.04.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 1 Internet stranica 28.04.2019.
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 28.04.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 28.04.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 1 Internet stranica 28.04.2019.
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 Upitnik 28.04.2019.
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 28.04.2019.
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 1 Izvještaj o radu 28.04.2019.
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 1 Izvještaj o radu 28.04.2019.
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 28.04.2019.