Osnovni sud Danilovgrad 55%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 0 Internet stranica 06.05.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 06.05.2019
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 06.05.2019
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 06.05.2019
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 06.05.2019
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 06.05.2019
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 06.05.2019
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica, Upitnik 06.05.2019
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 06.05.2019
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 06.05.2019
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 06.05.2019
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 06.05.2019
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 0 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 06.05.2019
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 06.05.2019
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 0 upitnik 06.05.2019
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 06.05.2019
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 0 Internet stranica 06.05.2019
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 06.05.2019
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 06.05.2019
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 06.05.2019
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 06.05.2019
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 06.05.2019
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 06.05.2019
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 06.05.2019
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 0 Upitnik 06.05.2019
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 Internet stranica 06.05.2019
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 1 Internet stranica 06.05.2019
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 1 Internet stranica 06.05.2019
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporovoa? 0 Internet stranica 06.05.2019
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 06.05.2019
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 06.05.2019
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 1 Internet stranica 06.05.2019
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 06.05.2019
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 06.05.2019
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 1 Internet stranica 06.05.2019
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 Upitnik 06.05.2019
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 0 Upitnik 06.05.2019
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 1 Izvještaj o radu 06.05.2019
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 1 Izvještaj o radu 06.05.2019
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 06.05.2019