Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja 35%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 0 Internet stranica 02.05.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 0 Internet stranica 02.05.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti tužilaštva? 0 Internet stranica 02.05.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri tužilaštva? 1 Internet stranica 02.05.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o svim tužiocima (imena, biografije, kontakti)? 1 Internet stranica 02.05.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama tužilaca u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 02.05.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 02.05.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica, Upitnik 02.05.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 1 Internet stranica 02.05.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 2 Internet stranica 02.05.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 02.05.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 0 Internet stranica 02.05.2019.
13 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 02.05.2019.
14 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 0 Internet stranica 02.05.2019.
15 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 02.05.2019.
16 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 02.05.2019.
17 Da li postoji oglasna tabla u tuzilastvu? 1 Upitnik 02.05.2019.
18 Da li se objavljuju potvđene optužnice? 0 Internet stranica 02.05.2019.
19 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 Internet stranica 02.05.2019.
20 Da li se predmeti tužiocima dodjeljuju putem posebnog informacionog sistema? 0 Upitnik 02.05.2019.
21 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks tužilaca? 1 Internet stranica 02.05.2019.
22 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 0 Internet stranica 02.05.2019.
23 Da li na internet stranici postoji uputstvo/obrazac za prijavu krivičnog djela? 0 Internet stranica 02.05.2019.
24 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 02.05.2019.
25 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 0 Internet stranica 02.05.2019.
26 Da li je izvještaj o radu Vašeg tužilaštva dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 02.05.2019.
27 Da li u godišnjem izvještaju o radu postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se tužilaštvo susreće? 0 Izvještaj o radu 02.05.2019.
28 Da li su u godišnjem izvještaju o radu sadržani indikatori učinka (poput broja riješenih slučajeva, broja podignutih optužnica...)? 0 Izvještaj o radu 02.05.2019.