Apelacioni sud Crne Gore 69%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanična internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 2 Internet stranica 30.04.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 30.04.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 30.04.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 30.04.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 30.04.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 30.04.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 Internet stranica 30.04.2019.
8 Da li su akutelne strategije objavljene na internet stranici? 0 Internet stranica, Upitnik 30.04.2019.
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 30.04.2019.
10 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 30.04.2019.
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 30.04.2019.
12 Da li na internet stranici nalazi online oglasna tabla sa svim podacima i informacijama koje predviđa propis? 1 Internet stranica 30.04.2019.
13 Da li je Pravilnikom predviđeno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošću? 1 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 30.04.2019.
14 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? 1 Internet stranica 30.04.2019.
15 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 0 upitnik 30.04.2019.
16 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 30.04.2019.
17 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodič za slobodan pristup infomracijama? 1 Internet stranica 30.04.2019.
18 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 30.04.2019.
19 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 30.04.2019.
20 Da li se na internet stranici nalazi baza sudskih presuda? 1 Internet stranica 30.04.2019.
21 Da li postoji mogućnost da građani pristupe svojim predmetima putem internet stranice (kako bi npr. uvidjeli u kojoj fazi se predmet nalazi)? 0 Internet stranica 30.04.2019.
22 Da li su sudske presude objavljene sa obrazloženjima? 1 Internet stranica 30.04.2019.
23 Da li se objavljuju zapisnici sa suđenja? 0 Upitnik, internet stranica 30.04.2019.
24 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja članova vijeća? 0 Internet stranica 30.04.2019.
25 Da li je osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućen pristup sudnicama? 1 Upitnik 30.04.2019.
26 Da li se na internet stranici nalaze edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 Internet stranica 30.04.2019.
27 Da li su na internet stranici dostupni obrasci za stranke za podnošenje zahtjeva i molbi? 0 Internet stranica 30.04.2019.
28 Da li su na internet stranici dostupne informacije o taksama (npr. za parnicu, ovjeru dokumenata, izdavanje potvrda, izvršne postupke i sl.)? 1 Internet stranica 30.04.2019.
29 Da li su dostupne neophodne informacije o alternativnim načinima rješavanja sporovoa? 0 Internet stranica 30.04.2019.
30 Da li se predmeti dodjeljuju sudijama putem nepristrasnog sistema koji štiti od tzv. “kupovine sudija”, odnosno situacije gdje jedna od strana može da dobije sudiju koja mu odgovara? 1 Propisi 30.04.2019.
31 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks sudija? 1 Internet stranica 30.04.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks službenika i namještenika? 1 Internet stranica 30.04.2019.
33 Da li je obrazac za pritužbe dostupan na internet stranici? 1 Internet stranica 30.04.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 30.04.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovođenju plana integriteta? 1 Internet stranica 30.04.2019.
36 Da li su sudije Vašeg suda u 2018. godini učestvovale na nekom treningu/obuci/radionici o nekoj od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 Upitnik 30.04.2019.
37 Da li je izvještaj o radu Vašeg suda dostavljen na vrijeme nadležnom organu? 1 Upitnik 30.04.2019.
38 Da li u godišnjem izvještaju o radu za 2018. postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susreće? 1 Izvještaj o radu 30.04.2019.
39 Da li su u godišnjem izvještaju o radu za 2018. sadržani statistički podaci o obimu primljenih predmeta, stopi rješavanja i trajanju nerješenih predmeta – po sudiji kao i ukupno za sud? 0 Izvještaj o radu 30.04.2019.
40 Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika? 0 Upitnik 30.04.2019.