Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Uprava policije

Prilikom monitoringa Uprave policije koristili smo 21 indikatora, podijeljenih u tri dimenzije Javnost u radu, Dostupnost informacija o radu i Budžetska transparentnost.

Uprava Policije ostvarila je rezultat od 28,57%, a detaljne rezultate po indikatorima možete vidjeti OVDJE.