Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Tužilaštva

 

Tužilaštva u Crnoj Gori su prosječno ostvarila rezultat od 9,74%.

 

 

Izbor