Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Tužilački savjet

Prilikom monitoringa Tužilačkog savjeta Crne Gore koristili smo 22 indikatora, podijeljenih u dvije dimenzije Javnost u radu i Budžetska transparentnost.

Tužilački savjet Crne Gore ostvario je rezultat od 4,55%, a detaljne rezultate po indikatorima možete vidjeti OVDJE.