Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Sudovi

 

Sudovi u Crnoj Gori su prosječno ostvarili rezultat od 41,35%.

 

 

Izbor