Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

GRAFIKONI

 

 

Pogledajte grafike i poređenja institucija.

 


  • Tužilaštva u Crnoj Gori su prosječno ostvarila rezultat od 9,74% .

  • Sudovi u Crnoj Gori su prosječno ostvarila rezultat od 41,35% .

  • Tužilački savjet Crne Gore ostvario je rezultat od 0% .

  • Sudski savjet Crne Gore ostvario je rezultat od 0% .

  • Uprava Policije ostvarila je rezultat od 0% .