Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

KONTAKT

 

 

Centar za demokratsku tranziciju

 

Adresa: VII Omladinske bb, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 207 070; +382 20 207 071
Fax: +382 20 207 072
Vebsajt: www.cdtmn.org
E-mail: cdtmn@t-com.me

Facebook twitter

 

Projekt koordinatorka: Biljana Pejović
E-mail: biljana@cdtmn.org