Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Poređenje Sudova

 

Ovdje možete uporediti rezultate institucija. Za neka pitanja moguće je osvojiti 0 ili 1 bod, gdje je oznaka za osvojenih 0 bodova no, a za osvojeni 1 bod yes. Za dodatna obrazloženja i da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite mišem na navedenu oznaku.

 

Na samome dnu prikazanih rezultata, možete vidjeti i prosjek zadovoljavajućih odgovora institucije.